Wade-zacht

Waden en opbaardekens

Algemene voorwaarden en privacy


Algemene voorwaarden Wade-zacht 2021-2022

Definities

Toegepaste textielkunst: kunstzinnig vormgegeven voorwerpen van textiel met een gebruiksfunctie.

Producten: kinderwaden, baardekens, waden/lijkwaden en toegepaste textielkunstvoorwerpen.

Ondernemer: Rita Berghuis-Ensing, zij verkoopt en vervaardigt de producten in de onderneming Wade-zacht.

Maatwerk: een in opdracht van een koper/opdrachtgever vervaardigd product.


Artikelen

1. De producten die Wade-zacht op voorraad heeft, worden na betaling direct verstuurd.

De koper heeft het recht deze producten binnen veertien dagen ongebruikt, in de originele verpakking, terug te sturen (kosten retourzending zijn voor de koper), zonder vermelding van de reden. De koper ontvangt zijn aankoopbedrag terug.

2. Voor producten die op maat gemaakt worden voor een opdrachtgever, zal de ondernemer per brief of digitaal een offerte sturen die een maand geldig is, onder vermelding van de algemene voorwaarden.

3. Een opdracht wordt definitief op het moment dat de opdrachtgever een aanbetaling van minimaal 30% van de in de offerte genoemde koopsom heeft voldaan. De in de offerte afgesproken levertijd gaat op dat moment in.

4. Producten die in opdracht, dus speciaal voor de opdrachtgever worden vervaardigd, zullen doorgaans binnen drie weken geleverd worden, tenzij anders is overeengekomen.

5. Indien de ondernemer door een situatie van overmacht (door de ondernemer te bepalen) niet aan haar verplichting kan voldoen, zal het volledige bedrag van de aanbetaling binnen een maand terug worden gestort aan de opdrachtgever.

6. Betaling van de koopsom dient bij levering voldaan te worden, na aftrek van de aanbetaling, in elk geval binnen veertien dagen na ophalen of verzending.
De ondernemer blijft eigenaar van de producten totdat de koper of opdrachtgever de koopsom volledig heeft voldaan inclusief eventuele verzendkosten.

7. Geen verzendkosten zijn binnen Nederland.

8. Alle producten die door de ondernemer van Wade-zacht worden geproduceerd en verkocht vallen onder het intellectueel eigendomsrecht, omdat het stuk voor stuk unieke producten zijn. De koper of opdrachtgever mag daarom geen materialen van welke aard dan ook die door de ondernemer zijn verstrekt wijzigen, kopiƫren, exploiteren, tentoonstellen, openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de ondernemer.

9. De opdrachtgever of koper wordt verondersteld op de hoogte te zijn dat kleuren en patronen van lijkwaden en andere producten door het maakproces kunnen afwijken van de afbeeldingen op de website en dat vanwege het experimentele karakter van het viltproces de afgesproken maat van waden slechts bij benadering te geven is.
De maat, kleurstelling of het patroon van een lijkwade kunnen nimmer grond zijn voor een klacht of voor ontbinding van de overeenkomst.

10. Bij annulering of retourzending van een opdracht (maatwerk) blijft de opdrachtgever verplicht tot betaling van de gehele koopsom.

11. De opdrachtgever heeft na de annulering drie maanden de tijd om zijn bestelde product alsnog op te halen of te laten verzenden. Na die termijn kan de ondernemer vrij over het product beschikken, dit laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

12. Door koper of opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere functionele gegevens) worden door de ondernemer slechts verwerkt en bewaard ten behoeve van de geleverde of te leveren diensten. E-mails en andere correspondentie kunnen daartoe bewaard worden. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt tenzij in overleg met de koper/opdrachtgever.